טיול לאיסלנד - קייץ 2018

פרטים בקרוב.

במתכונת הטיול הקודם - ראו בטיולים שהיו.

החל רישום טנטטיבי.