מכתבה של פנינה מוסק, מנהלת תל"ם

a picture of the letter