תודה ממשתתפי הטיול לפוליו 2018

לדני

רוצים לומר תודה

על כל החוויה.

על מה שעשית, מעבר

לכל המקובל.

התמיכה בכולנו, הדאגה והאכפתיות,

ניתנת ממך בכל רגע ובכל מצב.

סבלני תמיד, רגוע ומחייך.

מקווים שזה לא המפגש האחרון

ונמשיך לטייל וליהנות,

המטיילים לפולין 2018