10 דצמבר 2015

ביטוח נסיעות - חדשות עקב הקורונה

עקב מגפת הקורונה חברות הביטוח התאימו את הפוליסות לחו"ל להתמודדות עם רוב מגבלות הקורונה.

לקוחותינו יכולים לרכוש  באמצעותנו ביטוחים הכוללים כסוי לקורונה.

אצלנו, ברכישת  פוליסת ביטוח לחו"ל  מלווה הנכה נחשב כאחד מקרוביו למרות שאין קשר דם ביניהם.

בכך יש לשניהם כיסוי מלא במקרה והאחד מבטל נסיעתו כתוצאה מאירוע רפואי והשני מנוע עקב כך מלנסוע .

נדרשת תקופת אכשרה בת 3 ימים מיום הנפקת הפוליסה לכיסוי בגין אירוע הקשור לקורונה.

פרטים מלאים ניתן לקבל בפנייה ישירה אלינו.