10 דצמבר 2015

ביטוח נסיעות - חדשות עקב הקורונה

עקב מגפת הקורונה חברות הביטוח התאימו את הפוליסות לחו"ל להתמודדות עם רוב מגבלות הקורונה.

לקוחותינו יכולים לרכוש  באמצעותנו ביטוחים לכל העולם למעט צפון אמריקה ולמרות הקורונה.

אצלנו, ברכישת  פוליסת ביטוח לחו"ל  מלווה הנכה נחשב כאחד מקרוביו למרות שאין קשר דם ביניהם.

בכך יש לשניהם כיסוי מלא במקרה והאחד מבטל נסיעתו כתוצאה מאירוע רפואי והשני מנוע עקב כך מלנסוע .

עקב מגיפת הקורונה ניתן להנפיק הפוליסה רק 30 יום לפני היציאה.

נדרשת תקופת אכשרה בת 3 ימים מיום הנפקת הפוליסה לכיסוי בגין אירוע הקשור לקורונה.

פרטים מלאים ניתן לקבל בפנייה ישירה אלינו.