25 מרס 2024

לעילוי נשמת בננו היקר מח"ט הנחל יהונתן שטינברג הי"ד

בנפילתו ציווה לנו להמשיך ולעשות טוב.