ביטוח טיולים לנכים

עדכונים - נכון ליולי 2020

ביטוח רפואי -:
ניתן לרכוש אצלנו פוליסת ביטוח לחו"ל המתאימה לנכה ולמלווה.
אצלנו  הנכה והמלווה נחשבים
כקרובים בדרגה ראשונה כך שאם האחד מנוע מלצאת לטיול ברגע האחרון כתוצאה מאירוע רפואי
והשני לא יכול לצאת בלעדיו למרות שהוא לא מנוע רפואית - שניהם מכוסים בפני דמי ביטול באופן שווה.

חלות הביטוח:10חודשים מראש.
נשמח לתת פרטים מלאים לפונים.

הערה: בעקבות הקורונה יש לבחון כל בקשה לגופה.

 

ביטוח רפואי   כולל כסוי נגד מגיפת הקורונה -  בלעדי אצלנו לנרשמים לטיולים:
ניתן לרכוש אצלנו פוליסת ביטוח לחו"ל המתאימה לנכה ולמלווה. אצלנו  הנכה והמלווה נחשבים
כקרובים בדרגה ראשונה כך שאם האחד מנוע מלצאת לטיול ברגע האחרון כתוצאה מאירוע רפואי
והשני לא יכול לצאת בלעדיו למרות שהוא לא מנוע רפואית - שניהם מכוסים בפני דמי ביטול באופן שווה.

נשמח לתת פרטים מלאים לפונים.