ביטוח טיולים לנכים

עדכונים - נכון ליוני 2023

ביטוח רפואי -:

אנחנו ממליצים לרכוש פוליסת ביטוח ברגע ששילמתם תשלום ראשון. בכך תהיו מכוסים בפני דמי ביטול .

הפרמיה לא עולה יותר בהנפקה מוקדמת.


ניתן לרכוש אצלנו פוליסת ביטוח לחו"ל המתאימה לנכה ולמלווה.
אצלנו  הנכה והמלווה נחשבים
כקרובים בדרגה ראשונה כך שאם האחד מנוע מלצאת לטיול ברגע האחרון כתוצאה מאירוע רפואי
והשני לא יכול לצאת בלעדיו למרות שהוא לא מנוע רפואית - שניהם מכוסים בפני דמי ביטול באופן שווה.

חלות הביטוח: 10חודשים מראש.
נשמח לתת פרטים מלאים לפונים.