ביטוח טיולים לנכים

ביטוח רפואי   כולל כסוי נגד מגיפת הקורונה -  בלעדי אצלנו לנרשמים לטיולים:
ניתן לרכוש אצלנו פוליסת ביטוח לחו"ל המתאימה לנכה ולמלווה. אצלנו  הנכה והמלווה נחשבים
כקרובים בדרגה ראשונה כך שאם האחד מנוע מלצאת לטיול ברגע האחרון כתוצאה מאירוע רפואי
והשני לא יכול לצאת בלעדיו למרות שהוא לא מנוע רפואית - שניהם מכוסים בפני דמי ביטול באופן שווה.

נשמח לתת פרטים מלאים לפונים.