שייט (קרוזים) וכסאות הגלגלים

הישראלים גילו את הקרוזים – שייט באוניות פאר.

מפלצות ענק, עיר שטה, ובתנאים אופטימליים לנכה.

 

אולם,  מרכיב חשוב בהפלגות הוא "סיורי החוף".

סיורי החוף מהווים השלמה לחבילת התיור.

 אך ברוב מוחלט של מקומות העגינה אין התחשבות בצרכי ומגבלות הנכה.

אין רכבים מותאמים עם מעלונים או רמפות ומסלולים נגישים.

 

לכן בבחירת השייט יש לבדוק את ההיצע של סיורי החוף המותאמים.

פרטים נוספים ניתן לקבל בחברות הספנות המובילות

או באמצעותנו.