טיול נגיש לגיאורגיה - 8 לילות. נדחה לשנה הבאה.

עדיין לא סיימנו את בניית הטיול לגיאורגיה.

הבעיות הלוגיסטיות כמציאת תחבורה מתאימה, בתי מלון נגישים עם מספר חדרים מותאמים וכדומה, עדיין לא פתורות.

למרות תקוותנו להצליח לבצע טיול לגיאורגיה עוד בשנה זו לא הסתייע הדבר .