טיול נגיש לגיאורגיה - 8 לילות. פרטים בקרוב.

עדיין לא סיימנו את בניית הטיול לגיאורגיה.

הבעיות הלוגיסטיות כמציאת תחבורה מתאימה, בתי מלון נגישים עם מספר חדרים מותאמים וכדומה, עדיין לא פתורות.

תקוותנו להצליח לבצע טיול לגיאורגיה עוד בשנה זו.