הטלויזיה הרוסית - מתרשמת מהקבוצה שלנו במוזיאון היהודי החדש במוסקבה